Get Adobe Flash player

Hamameš

13. května 1218 NGL je dosavadní šéf Hanzy Homer G. Adams zproštěn svého úřadu a jeho následníkem je jmenován Geo Sheremdoc, s tím, že odstoupí, jakmile bude Adams v situaci znovu sám vést svůj úřad.

Celá Mléčná dráha začíná podléhat působení zboží z Hamameše. Bluesan Ayolü Metül, na nějž zboží nemá žádné účinky, zjišťuje, že Hamamešské zboží vydávají impulzy psionického záření v dosud neprozkoumané oboru vlnění. Z čehož lze vydedukovat, že tento psionický Imprint je strojní ovlivňovač.

Galaktikové, závislí na zboží Hamameše, jsou stále zoufalejší a dostávají se stále více mimo platné zákony. Stanou se tak Imprint-Outlaws. Společně s 3100 Imprint-Outlaws se dřívější akonská admirálka Stomal Zystaan krajně brutálně zmocní arkonské loděnice se 450 kosmickými loděmi. Když se jeho Hamamešská čelenka spojí přímo s jejím mozkem, začne technický přístroj pracovat, po čemž se admirálka stane robotem Teaser Kroom. Jedinou osobou bez nemoci v Stomal Zystaanině družině je Tomopat Gyrengo, humanoid, nebezpečné tykadlové formy původem z Ghyrdu, spoutaný druhem svěrací kazajky.

S Homerem G. Adamsem, jako prominentním členem, startuje v červenci 1218 NGL obrovská flotila směrem k Hirdobaanu, aby tam dostala nové Hamamešské zboží. Z třinácti tisíc pět set kosmických lodí vyrazivších na cestu, dosáhne v raném létě roku 1220 NGL Hirdobaanu jen jedenáct tisíc dvě stě.

5. června 1220 NGL dosáhne BÁZE vracející se z Velké prázdnoty Coma-6, aby si nechala vyměnit vadné agregáty. Tam několik přeživších androgyních robotů oznámí, že byly před třemi dny vydrancováni dvěma flotilami z Mléčné dráhy, které se mezitím od základny vzdálili na deset tisíc světelných let směrem k Hamameši. Hamameš podle Míru z Pendregge, který zakončil Olkheolskou válku, svůj Oktant, obsahující právě jednu osminu Hirdobaanu, nesmí opustit, proto uzavírají hraniční stanice výměnu zboží mezi říšemi ve sporu. Pohraničníci tvrdí, že o Imprint-zboží nic neví, zaútočí na ně více než pět set galaktických lodí, zaženou je do prostoru Hamameše a zmocní se hraniční stanice SCHERMOTT. Na Adamsovi otázky odpovídá představený Gomaš Endredde jen to, že Hirdobaan je známý pouze jako legenda a jeho místo je stejně neznámé jako Maschtaren. Dá ale Adamsovi poukaz na to, že nedávno byl v Jondoron-Oktantu s vynaložením všech zdrojů sestaven konvoj se zvláštním zbožím.

7. června dosáhne BÁZE SCHERMOTTa a svými pomocnými loděmi donutí konvoj Imprint-nemocných vyklidit hraniční stanici. Mezitím, co se nosná loď dostává na pozici SCHERMOTTu, následuje ATLANTIS s Atlanem, Ronaldem Tekenerem a Julianem Tifflorem flotilu nemocných k Jondoron-Oktantu. Při tomto průzkumném letu padne Atlan a Tekener do zajetí Crypera Coram-Tilla, a letí do jeho domovské galaxie, pro kterou mají Cryperové k Atlanovu překvapení Arcoanské jméno Queeneroch.

V červnu 1220 NGL dosáhne Adamsova loď TANKSET Jondoron-Oktant, který se ještě z deset let starého hospodářského úsilí pří vystrojování karavany do Mléčné dráhy nevzpamatoval a nyní musí být dodatečně zásobovaný. Nemocní tam sice nenajdou žádné Imprint-zboží, ale Homer G. Adams dostane upozornění na to, že Místokníže Jeschdean je odpovědný za organizaci karavany.

BÁZE se dostane nedaleko hraniční stanice SCHERMOTT, pro což se hromadí stížnosti Hamamešanů, které Perry Rhodana označují za 'Pána Mléčné dráhy' a tím ho činí odpovědným za chaos, který Imprint-Outlaws v celém Hirdobaanu způsobili při pátrání po Imprint-zboží. Jeden z Imprint-Outlaws je Cyrn Dow, který se do Hirdobaanu dostal na palubě CIRCINUSe. Cyrn Dow se dostane na BÁZI, kde se nachází jeho sestra Cyta Dow, oba se sice nesetkají, ale vycítí přítomnost toho druhého. O něco později postřehne Michael Rhodan v BÁZI, že Cyta Dow kreslí obličej svého bratra Cyrna, přestože ho nezná. Bezprostředně před tím, než jejich otec zničil svou původní planetu Gotontonga a jiné světy silou svého ducha, byly obě děti Haznovními specialisty skryti a od sebe odděleni, což bylo známo jen Homeru G. Adamsovi a Michaelu Rhodanovi.

Mezitím se také loďstvo Admirálky Stomal Zystaan dostalo do Hirdobaanu, kde při pátrání po Imprint-zboží terorizuje celé soustavy. Gyrengo a Teaser Kroom připravují útěk, který se jim potom také podaří. Od počítače na palubě cizí lodi Gyrengo s robotem vyrozumí, že Kšušii, jak se stavitel lodi jmenoval, se před osmi sty lety ve své vlasti, ve třicet milionů světelných let vzdálené galaxii Thooriol, setkal s Hamamešským zbožím a následkem toho letěli jako Imprint-nemoční do Hirdobaanu. Na Torreši, v tzv. kontejner-planetě, dostal Stomal Zystaan tři kontejnery s 225‘000 Imprint-kostkami. V průběhu následující nákazy admirálka zemře. Její podřízení, na které imprint-krychle působí, postupně mizí, pro což není žádné vysvětlení.

V Queenerochu poznají Atlan a Ronald Tekener na vlastní kůži, jako se Cryperové vzájemně rozšiřují. Dozvědí o CHASCH na Syssodu, že je cibulovitý a že tam jde díky jedenácti vejčitým palubním propustem vstoupit. Má průměr přibližně pět set metrů a zvedá se se svými anténami na centrální věži přibližně do tišíc pěti set metrů. Pod ním se nachází asi tři kilometry dlouhý labyrint, navenek odstíněný energetckými trubicemi. Od objevení před tři sta lety se Cryperové a Origanové dostali teprve do hloubky jednoho kilometru a poté naráželi na energetické zábrany, které mohou být překonány jen pomocí zvláštního kódu a pak zhasnou.

Coram-Till se dostane k BÁZI a přinese Perry Rhodanovi zprávu, že Fermyydové, policejné oddíl Hirdobaanu, zatkli Atlana a Ronalda Tekenera a převezli je na vězeňský svět Schingo. Aby se situace ještě více nezamotala, pošlou pozemšťané několik lodí k jednání na Clorech, hlavní svět Amnach-Oktantu. Když potom přiletí na Schingo a proniknou do vězení, nenaleznou ani Atlana ani Smíška. Ten-Or-Too, velitel Fermyydů na Schingu vysvětlí, že božský Gomasch Endredde si je oba odvedl.

Mezitím dostihne Teaser Kroom a Gyrengo na BÁZI a podají zprávu o událostech na kontejner-světe Torresch. Reginald Bull se ihned nato vydá s CIMARRONem do Grencheck-Oktantu, aby posoudil nové Imprint-zboží. Díky své vlastní neopatrnosti, se galaktik dostane pod jeho vliv. Otevřením nového Trhu, se postará tajemný z Hirdobaanu o zásobování Imprint-outlaws novým Imprint-zbožím. Mezitím na BÁZI vrátivšivší se Bull je stále apatický a před očima svého přítele Guckyho náhle beze stopy zmizí z nosné lodi galaktiků. Pak se všichni průvodci Reginalda Bulla i on vynořují a zase mizí. Příčinu pro tento oscilační efekt, kterému tzv. Fázoví skokani podléhají, vidí Myles Kantor v tom, že v rozporu s ostatními nemocnými dostali jen Hirdobaanský imprint. Na Schingu pozorují Fermyydi stejný efekt jako u Bulla.

Perry Rhodan zkusí těla Atlana a Alasky Saedelaereho ze Schingu odvézt. To se také podaří, ale když oba z lodi galaktiků zmizí, nevynoří se zpátky tam, ale ve svých celách na Schingu. Tak se nositelé buněčných aktivátorů rozhodnou zmocnit se planety aby svým přátelům pomohli. Ten-Or-Too touto novou prohrou hluboce znejistí a čeká na pokyny Grirrose, Maschtara a Amnach-Oktantu. Lékařské vyšetření ukáže, že Atlan před krátkou dobou přijal potravu, a Rhodan dá pokyn, aby ho vzbudili při jakékoliv známce vnitřního neklidu.

Při expedici Dao-Lin-H'ay v Perm-Oktantu je Maschtar Kaiddan zabit a oba rozšíření Maschrové Kaiddani jsou sevřeni ve smrtícím senzorovém poli Maschthomu. Teprve když se obě senzorová pole dotknou, mrtvoly se uvolní a uzavřou se oka a jsou z Maschtarenu odvezeni. Krátce na to začíná ve škole Maschtarenů zápas o uvolněné místo Maschtarerena.

Uvnitř Endreddova okrsku, kde se zmizelí galaktikové materializují, vypráví Atlanovi jeden vypravěč o božském Gomasch Endredde. Před věky asi božský Gomasch Endredde díky cizinci, který jeho ?národ vyvraždil?, se na jeho domovský svět Merloath, svět míru a vysoce duševní kultury a univerzálního léčení, dostane. Svého vlastního cíle, vesmíru války míru a života, už teď nemůže dosáhnout. Uprchl asi do Hirdobaanu, kde z jeho podstaty asi vzniknul jako zárodečná buňka míru 'Endreddes okrsek'. Gomasch Endredde zformoval čtrnáct planet a dal jim označení Levely. Atlan se nalézá na Levelu 1, který má vlastní jméno Schrett. Level 2 je Thorsen, Level 3 Zimbag, Level 4 Bagotta, Level 5 Deffert, Level 6 Zonder-Myry, Level 7 Prullwegg, Level 8 Idigom, Level 9 Jonniel, Level 10 Pattrido, Level 11 Skeat, Level 12 Mollen, Level 13 Nundor a Level 14 Zeytter. Transmitery se označují různými barvami podle toho, ke které planetě přistupují. Jen Level 13 a 14 mají již dlouhou dobu vyhaslé brány. Cestovat mezi různými Levely je možné. Vedle přístupů se nalézají jedenáct kantýn a nálevkovitá věž, která poskytuje přístup k zařízením pod povrchem planet. Vypravěč oznámí, že na cestě k cíli, která má zachránit vesmír i s novým životem, je asi porušena. Bez znalosti důvodu se Božský pohřešuje. Úkol Opera-robotů, ke kterým on také náleží, je přinést Gomasch Endredde zpět do svého okrsku. Tady robot ale přestane a Atlan a ostatní se musí na základě své kreativity a kvůli nespočetnému technickému zařízení, které si přinesli s sebou, hlásit v podzemí planety jako 'mechanici'. Poté je Opera robot poučí o pěti přísných zákonech, které se dozví i Bull:

    Opera-Robot chrání Endreddův okrsek proti všem nebezpečím a stará se proto o údržbu a obnovu.
    Opera-Robot chrání všechny zařízení, živé tvory a nápady, které moho být prospěšné pro rekonstrukci okrsku.
    Zařízení, živí tvorové a nápady, které se staví na rekonstrukci okrsku na odpor, jsou eliminováni.
    Opera-Robot se brání proti všem nebezpečím, aby mohl sloužit Gomasch Endredde.
    Opera-Robot obětuje vlastní existenci, pokud to poslouží zachování dříve jmenovaného zařízení, živého tvora nebo nápadu.

21. září 1220 NGL oznámí Coram-Till, že sporná knížata z Maschtarenu byli vyzváni, aby urychleně uspořádali Průvod vládců do Borrengoldu. Tehdy Ambraux-rebel z pozice celého Hirdobaanu předvede výtržnost a chce všech osm Hamamešských knížat současně zatknout a pořádá galaktiky o pomoc. Ti mu to sice slíbí, ale požadují, aby se zúčastnili i ostatní Cryperské skupiny. 6. října 1220 NGL začíná zahajovací banket Průvodu vládců. Už tam se ale otevřeně objeví napětí mezi jednotlivými knížaty ve sporu. Karon z Omgenochu rozdráždí Sydorrierinku Deligu tak, že ho a Zirrina zabije. Současně galaktici zajmou Crypera Borrengolda a bez potíží prolomí obklíčení Fermyydských lodí. Stuuhr Nbltsgndpfrdbrms, který už jednou potkal galaktiky a odhadl Deliga, když navštívil rodnou planetu Riau jeho národa, pomůže Sydorrierince uniknout. Deliga prchne s jen padesáti Borrengleity, je ale zaměřena Maschtareny. Když se galaktici připravují přistat, objeví se v Oktodromu Oktogonů osm Maschtarenů. Galaktikům se podaří knížata ve sporu zatknout, ale Maschtareni uniknou, až na Maschtarena Morrana. Při výslechu Maschtarena se Gucky dozví, že je přesvědčen, že v centrální oblasti žije Gomasch Endredde, protože viděl jeho inkarnaci. Toto přesvědčení má svůj počátek v inicializaci Maschtarenů v plnorobotizované komoře, 'lisu', jejíž důsledek jsou žluté fleky v oblasti očí. Myšob mimoto objeví, že Maschtareni nemohou vstoupit do Endreddova okrsku. a že nedaleko kontejner-planety Bodsonu leží planeta Tampir v ústraní Vankanton-Oktantu.

Uvnitř Endreddova okrsku se podaří Ronaldu Tekenerovi, fázovému skokanovi, kontakt s Homerem G. Adamsem, Eskerem Harrorem a Haroldem Nymanem. Chřadnou v pracovní zuřivosti, když v okrsku opravují zařízení, ačkoliv neznají ani funkci této výstavby.

Tehdy se Fázoví skokani dostávají stále více do nesnází, a tak Atlan požádá o posily. K tomu se přihlásí dobrovolníci, které mají Imprint-krychle. Atlan, Ronald Tekener, Reginald Bull a členové komanda Gonozal, jak se arkonidanští dobrovolníci nazývají, pronikají do hlubin Zimbagu. Bronzový materiál, jehož organicky působící struktura se tam rozprostírá, nazve Atlan Vario-kov. Uvnitř tohoto kovu objeví živočichy, které pokřtí na Poundery. Nyman si vzpomene, že se s Poundery již setkal, když se při první Coma-expedici dostal do evoluční roviny. Atlan pozná, že tvar těla Pounderů odpovídá Origanerům z galaxie Queeneroch. Nymanovi se podaří dostat se s fázovými skokany na DACHHAT, centrálu evoluční roviny, kde v rozporu s divokým růstem v ostatních oblastech se systematicky plánuje. Přes zdi pulsují energetické proudy, jsou na jednom místě přerušené, a tam je negativní otisk stylizovaného P s příčnou čárou. Nyman objeví spojitost se starým L-znamením a Atlanovi to připomene adekvátní útvar v CHASCHu na planetě Syssod. Arkonidan je přesvědčen, že tamní reliéf vyvýšeného symbolu padně přesně do zobrazení v DACHHATu, a že po spojení obou struktur už energetické proudy nebudou přerušené a Vario-kov by mohl rozvinout celé své možnosti.

Aby se hádanka rozluštila, letí Gucky, Vandemarovi a Icho Tolot na CHASCH. Skutečně se jim podaří chybějící modul ukořistit a přivézt ho na Schingo. Tam chtějí prozkoumat své příbuzenství s Poundery, a proto Origanerové doprovodit galaktiky při návratu do Hirdobaanu. Aby se stal fázovým skokanem, vystaví se Tolot před odjezdem jedné Imprint-kostce, kterou si vzal v Queenerochu. V DACHHATu se galaktikové od Pounderů dozví nejvyšší zákon Operatorů: 'Tréogena nesmí být dosaženo.'

Atlan a Icho Tolot jsou fascinováni z představy nalézt Tréogena. Jako provokaci řekne Tolot trojici Operatorů, že asi přišel do kontaktu s Tréogenem, což roboty silně rozčílí. V DACHHATu vloží Haluťan modul do připravené formy. Tím se sice ovládá jen kantýna a vypravěč na Levelu 3, ale fázoví skokani zjistí, že na Pattridu, Levelu 10, existuje vyšší rozvodná jednotka.

Krátce na to naleznou galaktici mléčnou vejcovou bublinu, která Tolota přímo magicky přitahuje. Když vloží modul z CHASCHu, začnou pracovat stroje na Levelu 3. 10. listopadu stoupá konečně teplota v bublině a obal praská. Z Tréogenu vyjde 33 Opera-robotů, kteří byli uvnitř bubliny dva tisíce let zakonzervováni. Tyto bázeň budící bytosti, jsou zřejmě zhotoveni z různých genetických vzorků, jsou dva a čtvrt metru vysoké, ale relativně štíhlé. Hlava je insektoidní, na prsou mají naproti tomu kojenecky jemnou kůži, pod kterou se rýsují svaly, a záda jsou pokryty štítovými pláty. Zatímco pravá paže je hladká a zakončená čtyřmi prsty, levá je dvou kloubovitá opancéřovaná načervenalou kůrou a nese dvacet centimetrů dlouhé račí klepeto. Tenké nohy vedou mají kulové klouby a podobají se mumifikovaným svalům a šlachám. Rychle jako přízraky zničí Tréogen, zřejmě jsou nadaní teleportací a telekinezí, obklopí Operatory a přitom zabijí rychle několik galaktiků.

Týden po objevení Tréogenu se Atlan a Icho Tolot vydají na cestu do továrny v nebi nad Zimbagem. Objeví tam dlouho hledanou výrobnu Imprint-zboží. Reginald Bull podnikne další průzkumný let. Odstartuje společně se svými průvodci s pomocnou kosmickou lodí WIZO k měsíci Nundor. Když tam přiletí, WIZO už není schopná letu, a tak se průzkumníkům vnutí domněnka, že Nundor je identický s některým identickým nedosažitelným Levelem. Když uplyne třinácti hodinová fáze a oni nezmizí, zjišťují galaktici nezvratně, že oscilační efekt je na Nundoru zrušen. V laboratoři naleznou Seziertische, konzervované pozůstatky jednoho více než sto tisíc let starého prvotního Arachnoida. A Planinu tří tisíc Kalichů, naplněných růžovou hmotou. Tato hmota přitahuje pozemšťany tak silně, že proti tomu nemohou nic udělat a musí vstoupit do Kalichu.

Mezitím co zmizelí galaktici zůstávají na Nundoru, vrátí se Tolot a Atlan do zpět do továrny a dostanou se odtamtud do NETWORKu, stanice obsahující rastrovou matrix s ovládáním celého Endreddova okrsku. Tam zase narazí na Tréogen. Později oba nesmrtelní objeví také ještě druhou rastrovou matrix, ale ne jako tu první pro světy Endreddova okrsku, ale pro hlavní světy a hraniční stanice Hirdobaanu. Kromě toho označuje ještě místa mimo malou galaxii. S cílevědomým výstřelem se Haluťanovi podaří přerušit oscilační efekt galaktiků.

Na Schingu se galaktici dostávají stále víc pod tlak Besatzerů, přijdou na to, že fázoví skokani se už nevrací, že oscilační efekt je zrušen a tak zbourají své stany a opustí Schingo.

Od umírajícího Maschtara se myšob Gucky dozví podrobnosti z minulosti Hirdobaanu: když sebezničující válka mezi Hamamešem před dvanácti sty lety dosáhla svého vrcholu, poslal Gomasch Endredde jako vyslance údajného rebela Fira. Ten zničí Pendregge, postará se o rozdělení Hirdobaanu do osmi oddělených oktantů a jmenuje devět Maschtarenů. Zároveň byli zřízeni opěrné body na Borrengoldu a Coenusu. Transmiter nad Tampir-měsícem mají Maschtarenové od té doby dodávat ?pečetní techniku?.

Mezitím je NETWORK obstaven velkým číslem Opera-robotů, dřívější fázoví skokani pátrají v rámci stanice po tajemství Endreddova okrsku. Například najdou zákony Operatorů, které znějí takto:

    matrix nesmí být nikdy poškozena
    stanice musí zůstat zachovány, bez stanice nelze kontrolovat sesíťování
    Tréogen musí být potírán

Podle paměti matrix Endreddova okrsku, navrhuje Icho Tolot vyhledat stanice, které museli být u jižního pólu na Zonder-Myry. Nakonec dospějí dřívější fázoví skokani na RAILWAY-STATION. Uprostřed tohoto parku stojících věží najdou něco, co připomíná pozemský maják. Uprostřed tvrdých bojů je Haluťan pokusí obalamutit pozitronické řízení stanice, že je napadena celou řadou Tréogenů, a Atlan je nenadále ovládnut dalším 'vypravěčem'. Ten osloví Arkonidana svým jménem Aachthor a popisuje poslední dva tisíce let z pohledu pozitronicky RobRepair:

Díky elektronické zprávě ohlásí Gomasch Endredde RobRepairu, že za dva roky má následovat 'událost plození'. O rok později se materializuje Tréogen v matrix-hale NETWORKu, aniž by Transiční stít, který slouží Endreddeovi k obraně před nepřáteli, bojovníky z Queenerochu, zakročil. Vetřelec zničí četné tyčo-roboty, ale nakonec se stáhne. V budoucnu se ukáže, že Tréogeni předstihují sice roboty Endreddova okrsku, zejména svou schopností spontánní změny místa, kterou ale nemůžou všude použít. Po tom tyto hrůzo-bytosti zase a zase navštěvují NETWORK a nakonec jsou zaizolováni v bublině o vyšší dimenzionální energii. Když je tato bublina přemístěna do podsvětí na Pattrido, Level 10, stane se Tréogen opět aktivním a vyvolává velké pustošení, dokud ho robot z Levelu 14, Zeyteer, společně s Opera-roboty transportuje a uloží ho do tajemné substance. Gomasch Endredde potom vydá příkaz, že se Tréogena nesmějí dotknout.

V den pokusu plození, který Gomasch Endredde na Levelu 13, Nundoru, provádí, jsou jednotlivé Levely od sebe izolovány. Startovní signál, silný hyperfyzikální impulz vysílá jako první zařízení na Levelu 1, Schrettu, v továrně. O hodinu později má efekt přeskočit na další Level a inicializovat tam zemětřesení. Experiment se ale nezdaří a proces skončí na Levelu 13. Další elektronickou zprávou rozkázal Gomasch Endredde poté vymazání všech informaci o Nundoru a Zeytteru. Další Endreddova známka života se už ale neobjeví. Mezitím začne proces v třinácti hodinovém rytmu na Schrettu zas a znovu.

V následujících desetiletích se RobRepair marně snaží havárii procesu plození pomocí svých robotů odstranit. Nakonec Opravný mozek v roce 2842 usoudí, že potřebuje kreativní organické bytosti a rozhodne se použít Hamamešany, které Gomasch Endredde dříve díky smáčivosti řídil NETWORKem a v rámci okrsku začne stavět na planetách MINE-1 až 4 kosmické lodě. Díky transmiterovému spojení s kontejner-planetou Bodson a planetou Ptecon nechá RobRepair své Operatory nejdříve pátrat v Hirdobaanu. Aby se mohli živí tvorové dostat do Endreddova okrsku, jsou potřebné dva Imprinty, z nichž první způsobuje závislost ducha a ovládá, a druhá slouží jako označení pozice. Tehdy Gomasch Endredde Hamamešany již vhodně geneticky ovlivnil, což stačí na to, aby RobRepair odletěl z továrny na Zimbag pro skladované krychle s druhým Imprintem a dodává je na Torresch a Mezzan. Všechny Hamamešské skupiny byly v průběhu osmi set let přeloženy na Levely a díky sugestivním povelům popoháněni k práci. Osvědčili se ale jako neschopní opravit škody. Na Iquamě, planetě v Endreddeově okrsku, objeví RobRepair terény, ve kterých existují Sydorrierové v různých stupních vývoje, zřejmě pocházející z mořských obyvatel Queenerochu. Ale ani Sydorrierové nemají potřebné technické nadání.

Mocenské vakuum, které Gomasch Endredde v Hirdobaanu zanechal, vedlo mezitím k vzrůstajícímu konfliktu, a Liga z Geuchu vede rozhořčenou válku proti Olkheolskému Konzorciu mocných obchodníků. RobRepair nechá továrny Zimbagu sestrojit Rostoperatory s vzezřením Hamamešanů a vyšle je v roce 3607 (20 NGL) na konterner-planetu Torresch. Když se jako rebel Fir spojí během krátké doby s roztříštěnou Ligou a přiletí s BOFFU na Olkheolský ústřední svět Pendregge, a tam nechá planetu s dvanácti milióny obyvateli explodovat. Další Rostoperator, který se rovněž jmenuje Fir, seznamuje RobRepaira s vlivem dohody o Míru z Pendregge, když na Borrengoldu potká Obchodní knížata z Hamameše. Hirdobaan bude rozdělen do Oktantů, pohraničí převezmou kontrolu obchodu a Fermyydé s duholoděmi pocházejícími z MINE-4 se stanou policejní mocí malé galaxie. Přes NETWORK posílá RobRepair nanejvýš rozvinuté Sydorrierské Iquamase do Mezzanu a tím může působit na dvory Obchodních kněží mírem a potřebou vyrovnání. Dezorientovaný vliv jim vezme paměť na jejich původ, když opustí Endreddův okrsek. Nakonec rozpustí Opravovací mozek pozorovací stanice na Pteconu a dá místo nich zařídit park na Tampirově měsíci Coenusu. Stane se novým opěrným bodem tajné organizace, Maschtarenů, jejichž prvním členem je RobRepairův agent Fir. Maschtareny, díky kterým může RobRepair kontrolovat Hirdobaan, používá v Hirdobaanu k rozšiřování mýtu o Gomasch Endredde. Jako symbol jim slouží obloha na Levelu 13, Nundoru. Obrat utrpí RobRepairův plán uspořádání, po náhlém vynoření Cryperů, mutovaných uprchlíků Olkheolské války, ve kterých Gomasch Endreddeova genetická smáčivost už neexistuje. Při svém pátrání pevně zjišťuje Opravný mozek, že prastaré stanice, které Cryperové v Queenerochu používají, mohou ohrozit bezpečnost Gomasch Endredde. I přes nebezpečí, vycházející z buřičů, se RobRepair z ekonomických důvodů zřekne velkého válečného tažení proti jejich základnám v Queenerochu.

Žádné národy Hirdobaanu a Queenerochu nejsou vhodné pro opravu Endreddova mozku, stará se RobRepair o to, aby Hamamešané navazovali kontakt se všemi cizími loděmi prolétajícími sousedními galaxiemi Hirdobaanu. Ke všem národům, které vypadají slibně ohledně oprav, nechává mozek vysílat Imprintové karavany, což zařizuje že se v Hirdobaanu objeví s produkty své vlastní techniky. K tomuto účelu vyrobil RobRepair speciální Imprint, který na Hamamešany nepůsobí.

Aby nalákal galaktiky, vytvořil Opravný mozek, který rozpoznal, že převažuje multikulturní faktor, Imprint, který působí hlavně na dominující humanoidy, ale může fungovat i na ostatní obyvatele lidské galaxie.

Když se Imprint-nemocní v neočekávaně velkém počtu objeví v Hirdobaanu, zdržoval RobRepair předání Imprint-krychlí, dokud neměl k dispozici dostatečné množství, protože jinak by musel počítat s vražednými boji mezi galaktiky. Ti galaktici, kteří obdrželi jen jeden Imprint, nemohli být smáčeni, ale řídící mozek NETWORKu je stejně jako ostatní přesunuje do Endreddova okrsku na počátku 13:01 hodinové fáze, pokaždé je ale vrací na jejich původní stanoviště a v následující fázi je opět transformuje do okrsku. RobRepair zpozoroval, že oscilovaní opět vstoupili na evoluční rovinu. Díky své manipulaci se stane součástí zařízení Vario-kovu, který je na počátku 13:01 hodinové fáze 'dezaktivuje' a pak se stanou 'akčně připravení', dokud nepřijde automacký impulz procesu plození, a pak se stanou 'aktivní'. Technologicky pokročilá struktura evoluční roviny ruší syntronické zařízení, ale jednoduchou pozitroniku RobRepaira, stejně jako vysokopostavenou techniku stanic jako NETWORKU nezasahuje. Kvůli nedostatku strategických schopností se Opravárenskému mozku nepodaří ani oscilující, ani v Hirdobaanu operující Pány galaktiků ovládnout. Po osvobození Tréogenu se změní situace. Velkým útokem na Schingo se RobRepair marně pokusí oscilující galaktiky na jejich základně zničit. Současně ale oscilující získají přístup do NETWORKu a dezaktivují mozek stanice. Když je RAILWAY-STATION nakonec Tréogenem několikanásobně přepadena, odpojí se RobRepair od Paradoxu.

Také v RAILWAY-STATION objeví galaktici Maschtarenskou Kopuli, tedy ono místo, kde Maschtareni obdrželi své vysvěcení. Díky dalším manipulacím zanikne transiční štít kolem Endreddova okrsku a BÁZE, jakmile najde svůj konvoj, se náhle v okrsku objeví. Voltago, který stále ještě nehybně setrvává v Perry Rhodanově kajutě, se přitom dočasně rozehřeje na teplotu mezi pěti sty a tisíci stupni Celsia.

Když se dostanou do okrsku, začne loď z Mléčné dráhy okamžitě pátrat po dřívějších Imprint-outlaws a dřívějších fázových skokanech. Na Mollu naleznou Cyrn Dow, který jak se zdá získal kontrolu nad svým otcem, ačkoliv se zatím ještě nesetkal se svou sestrou Cytou. Nakonec vypráví otec synovi příběh svůj a své ženy, Cyrnovi matky. Na počátku dvanáctého století NGL patřil Cynan Dow a jeho žena Alma, oba pocházející ze světa Cynus III, k organizaci WIDDER, která bojovala proti Cantarům. Když Cantarové Almu Dow při akci zabijí, ukradne Cynan Dow Space-Jet a zám zaútočí na Cantarskou vesmírnou pevnost. Je přitom vystaven silnému záření a zachrání ho jeho dřívější učitle Ednat, který žije jako poustevník na planetě Omala. Ednar vyvine latentní paravlohy Dowa tak, že může sám svou zabít. Na smrt nemocný Dow, který nemůže překonat ztrátu Almy, zuří na několika planetách a nakonec zavraždí 287 osadníků na kolonii Gorontoga. Když už má smrt před očima, nechá na planetě Omala jako nástroj své pomsty ze sebe naklonovat Cyrn a Cytu. Ještě před narozením objeví Homer G. Adams skrýš svého spolubojovníka, je ale donucen v sebeobraně Cynana Dowa zabít. Obě nenarozené děti bere Adams s sebou.

Vědomí Cyty Dow zanikne pod mentálním tlakem jejího otce. Jednoduchá rýmovačka (v němčině) 'Byl čas havrana, ten se přišel napapat, na prsou chlapečka, poděkovat za svého dárečka...', kterou kdysi společně vymysleli Alma a Cynan Dow, se pro Cyrna Dowa stane symbolem apokalypsy.

Mezitím co jsou ze všech levelů sbíráni polomrtví galaktikové, najde Perry Rhodan na Nundoru planinu Kalichů, na které se ztrácí stopy po jeho příteli Bullym. Alaska Saedelaere se následován Adamsem, Harrorem a Nymanem vydává pátrat po Atlanovi a dostane se do RAILWAY-STATION. Tam nachází 'Testovací centrum IQ', které Nyman opět pozná... oznámí, že to bylo zde, kam tenkrát při prvním letu k Velké prázdnotě zmizel. Tam mu byla mučivým způsobem prozkoumána inteligence a jeho psychická a fyzická odolnost. Homer G. Adams dodává, že tento postup, jak se dozvěděl, absolvovalo dalších osm nebo devět národů, kteří v posledních stoletích dospěli do Hirdobaanu, jako před osmi sty lety Kschuschiové a před pěti sty lety Origanové z 13.5 milionů světelných let vzdálené galaxie Llongaga. Stroj usoudí z Adamsova aktivátoru buněk na rozhodující odchylku proti dřívějším výsledkům a požaduje další průzkumy. Nyman usoudí, že nesmrtelný je v ohrožení života a společně s Eskerem Harrorem se obětují, aby dřívějšího šéfa Hanzy zachránili a zničí přitom testovací centrum. Další Imprintová karavana už nikdy nebude. Na Nundoru se zase objeví Reginald Bull se svými druhy.

Na BÁZI opustí Voltago své místo v Rhodanově kajutě, na kterém od dubna 1218 NGL setrvával a pozemšťanům vysvětlí, že jde navštívit Hamillerovu trubici. Potom přiměje Trubici, aby se přemístila do korvety a hned potom s Rhodanem a Teaser Kroomem unese tento pomocný člun a odlétá na Nundor. Tam s pomocí Kroomovi čelenky, kterou Voltago nazývá Kospinenským klíčem a označuje ji za mocný nástroj, spustí NETWORK II. Když se její syntronické elementy odmítnou spustit, integruje se Hamillerova trubice do agregátů stanice. Kroom je přesvědčen, že musí Voltaga zabít. Zoufalý robot zasáhne citlivé lýtkové bloky kyberklona a způsobí tak Voltagovy vážnou bolest. Aniž by Rhodan mohl zasáhnout, zabije klon po více než hodinovém souboji Krooma. Po tom pozemšťanovi vysvětlí, že Kospienský klíč odsoudil Teaser Krooma k smrti, zatímco Voltago je nepochybně vyvoleným ho nosit. Svazek společně s Hamillerovou trubicí má nahradit před dvěma tisíci lety zničený element, který je potřebný k rozšíření třinácti hodinového procesu na všech čtrnáct levelů a probudit tak Gomasch Endredde. Voltago tvrdí, že pro vývoj jednoho úseku je nevyhnutelné počítat se smrtí všech galaktiků na Levelech. Sám Perry Rhodan je ale tak důležitý, že ho nechá jít do bezpečí a řekne mu, že má jednoho dne čekat na symbol, čemuž ale Rhodan nejprve nerozumí. Má následovat určitou bránu, kterou může otevřít jen on a dostat se na most do vesmíru. Rhodan má jít cestou pláství, krokem přejít trámy a uvidět svět Galorňanů a Heliotů. K tomuto kroku je asi předurčen, kdežto cesta mu nabízí nekonečné možnosti a i obrovské nebezpečí.

Druhé znamení během krátké doby dostane Atlan od vypravěče o tajemném Aachthorovi. Tímto odhalí další detaily z minulosti.

V daleké minulosti přišel Aachthor do Queenerochu, aby začal plnit úkol existenčního významu. Jako pomocníky si zvolil vysoce postavený národ Kospienů. Krátce před dokončením úkolu napadnou Archnoidi, Roachové, Queeneroch. Mezitím, co Kospienové hynou v bojích proti invazorům, přinese Aachthor do centra Hirdobaanu čtrnáct křehkých součástek pro svůj projekt čtrnácti planet jistoty, které se v budoucnu nazvou Levely. Něco důležitého ale musel zanechat ve vedlejší galaxii. Dříve než musel ustoupit, stvoří Aachthor Gomasch Endredde, jednoduchou pozitronický mozek, jehož komponenty rozdělil na Levely a tím svůj projekt ukončí.

V následujících tisíciletích vybuduje Endredde Levely a postaví pro budoucí pomocníky stavitelů kantýny a nálevkovité věže, které slouží k přístupu do podzemních prostorů staveniště. Pro jednoduché úkoly chová Endredde na Nundoru Hamamešany, zatímco na Iquamě vzniklé Sydorriery používá jako organizátory. Příslušnící obou národů jsou od narození smáčiví. Tehdy ani Hamamešané ani Sydorriové nebili schopni vyhnat Arachnoidy z Queenrochu, Endredde začne tedy s pokusem, z genetického materiálu jedné mrtvé pavoukovité bytosti, kterou Aachthor vzal s sebou do Hirdobaanu, vyselektovat pozitivní vlastnosti. Na planetách MINE-1 až 4 vzniknou loděnice pro budování válečného loďstva. Při průzkumu Queenerochu ale Endredde zjistí, že váleční Arachnoidi již dávno zmizeli. Když Aachthor nereaguje na buzení, pokusí se robot-mozek sám chránit majetek svého pána, který výstavbu charakterizoval 'poslání'. Jelikož 'poslání' ale nemůže najít, rozhodne se Endredde propojit se s genovou masou Arachnoidů, aby mohl pátrat po nutných výpočtech. Přímo před experimentem, který má ukončit Aachthorův projekt, objeví se Tréogen. Mezitím co vyřazuje spektrum, přemohne Endredde nebezpečnou bytost a přenese ji s úmyslem prozkoumat ji, až se stane super počítačem, na Level 10. Klíč k Tréogenově vězení nechá v CHASCHu, kam uložil staré zařízení Arachnoidů. V den experimentu aktivuje Gomasch Endredde všechny Levely a tím i sám sebe. Když proces, který má postupně zasáhnout všech čtrnáct světů, dosáhne Levelu 13, dostane se robo-mozek poprvé do kontaktu s biomasou a pozná, že se něco nepodařilo a že Tréogen utekl. Dříve než může být převzatý biomasou, zničí mozek bleskurychle odpovědné elementy, což přeruší pokus a zabrání Endreddeovu konečnému probuzení. Jeho umělé vědomí zanikne.

Ani Icho Tolot ani Atlan nemůže zabránit tomu, co se děje. Level 13 a Level 14 se aktivují a na planině Kalichů se začnou produkovat bytosti Tréogenova typu. V jazyce Mocných oznámí Gomasch Endredde, že Countdown běží a že všechny Levely mají být během 28 hodin vyklizeny. V opačném případě tam živým tvorům hrozí smrt. Reginald Bull a jeho druhové se mohou konečně osvobodit z biomasy.

Endredde pozemšťanům vysvětlí, že budoucí destrukce Levelů je nevyhnutelný důsledek Plánu zmrtvýchvstání. Bull dorazí k ostatním nositelům aktivátorů, je ale zadržen Tréogenovou bytostí. Původní Tréogen mu vytrhne před očima galaktiků z těla aktivační čip a pak se stáhne zpět. Až na Atlana, Alasku Saedelaera, Icho Tolota, Voltaga a deset dobrovolníků pošle Rhodan všechny své druhy na Mollen. Proti Rhodanově vůli zůstane ale Homer G. Adams a Cyrn Dow na Nundoru. S posledními silami naléhá Hamiller na Rhodana: 'Najděte Aachthora a varujte ho. Ale buďte při tom na pozoru. Biokomponenta své bojovníky již vyslala!' Biomasa, která Gomasch Endreddeho nyní definitivně kontroluje, zapne propojení na Nundorském dálkovém přenašeči, díky němuž může chyméra proniknout do nitra paratronové bubliny. Tréogeni odstřelují čtyři korvety, zatímco Rhodan, Atlan, Saedelaere, Tolot, Voltago, Adams, Dow a oba přeživší dobrovolníci s Bullem, Gonkerem a oběma ženami dosáhnou Level 14. Za nimi zhasne černé pole dálkového přenašeče, který představuje spojení do Zeytteru.

Perry Rhodan, Atlan, Alaska Saedelaere, Homer G. Adams, Cyrn Dow, Fherll Checkert, Belavere Siems, Dino Gonkers, Powl Khattar, Glacea Haranger, Voltago a Icho Tolot, který bezvědomého Reginalda Bull nese, vstoupí to dálkového přenašeče na Nundoru. Vyjdou v podsvětí na Levelu 14 a pole, kterým přišli, za nimi zhasne. Hlas ohlásí galaktikům v jazyce Mocných zničení, protože na Zeyttrru není místo pro nevhodný život. Rhodan odpovídá v jazyce Mocných, neznámá osoba je sice udivena, ale opakuje svou hrozbu ve jménu Aachthora. V Cyrnu Dowovi procitne mezitím otcův duch, který chce Aachthorovu moc získat, aby mohl provést svou pomstu na vesmíru. Saedelaere, který Cyrn Dowův vnitřní konflikt podle jeho vlastního životopisu pozná, a Adams, který je ochoten svého chráněnce v případě nouze zabít, se postaví na odpor proti bývalému Hanzovnímu specialistovi na stranu Cynan Dowa. Duševní boj způsobí vznik blesků a plamenů kolem Dowova těla. Nakonec proniknou psionické síli mladého muž zdí štoly a prorazí galaktikům cestu k dalším okrskům Zeytteru.

Od Hamillera se vetřelci dozví, že Aachthor se kdysi nechal v Aachthomu hibernovat v podzemí v hloubce jednoho tisíce metrů na Levelu 14, kde ubytoval i čtrnáct Kospienů, kteří Mocnému sloužili až do konce.

13. prosince dosáhnou společníci konečně Aachthomu a jsou zastaveni Klaymonem. Je to 2.10 metru vysoký, humanoidní robot s chromově lesklým povrchem, kterého Rhodan v prvním okamžiku považuje za Voltaga. V Cyrn Dowovi zatím dále zuří boj mezi ním a duchem jeho otce. Ve vizi potká duchy svých přátel z CIRCINUSe a zejména svou mrtvou sestru Cytu, která mu dá sílu a pobízí ho k boji se svým otcem. Když se jako planoučí schéma vrchne Cyrn Dow nakonec na Klaymona, zničí nepřemožitelného robota vybitím psionické energie a zabije zároveň se sebou i ducha Cynana Dowa.

Teď se jim ukáže osobně Aachthor, který je až moc podobný Mocnému Kemoaucovi. Vyčítá jim, že mu zničili nenahraditelného Klaymona a je sotva připraven poslechnout si to, co se mu galaktikové pokoušejí říct. Přesto ale Aachthor vsadí Reginaldu Bullovi zpět jeho aktivační čip a zachrání mu tím život. Pak Aachthor provede Plán zmrtvýchvstání, který před dvěma sty tisíci lety přijal jako příkaz. Planeta Zaytter praskne a objeví se tisíc metrů dlouhá hruškovitá loď. Na čtrnácti Levelech se z evolučních rovin odlomí Vario-kov, část Projektu, který kdysi Aachthor přivezl z Queenerochu a uložil ho v planetární kůře. Vario-kov vyletí a spojí se do koule o průměru tisíc pět set kilometrů. Aachthor pošle Rhodana a jeho druhy do boje proti tři sta Tréogen-Chymér, které se objeví v Aachthomu. Mezitím co je Belavere Siems na počátku zabit jedním klonem, projde jejich štítem rádiová zpráva a Voltago bleskurychle zneškodní osmnáct obrovských tvorů. Nakonec zasáhne sám Aachthor do boje a galaktikové získají dojem, že Mocná bytost, jak se zdá, kouzelně působí na Tréogenovy klony a zabije je jedovatým dechem. Mezitím co se otevírají venkovní zdi Aachthomu, se Aachthor postará o vyhození Tréogena i s předchozími Chymérami do vesmíru. Po tom se Aachthom vloží do obrovské koule vzniklé z evolučních planin.

Na palubě Aachthomu se zbývající galaktikové dozví Aachthorovu minulost. Do deset tisíc let starého Impéria Merloath se spojí národy v marném boji proti Roachovi, který jejich galaxii Nanshui přepadnul bez znatelného důvodu. Proti promyšleným zbraním invazora, které mohou ničit celé sluneční soustavy, nemají Merloathské národy nic ekvivalentního. Saskarové, Vesterové, Marabité a početné další národy jsou Roachem, který se v Queenerochu nazývá Nanshui, téměř zcela vyhubeni. Mnoho Kospienů jako svou jedinou naději vzívají božského Aachthora, který již tisíciletí platí za ochránce jejich národa.

Nakonec sdělí Aachthor galaktikům, že náklad jeho gigantických lodí se skládá z biofóry, On- a Noon-kvant, a že potřebuje vitální energii nositelů buněčných aktivátorů a auru Rytířů Hlubiny, aby v hyperprostoru našel vhodný sklad a biofórní nádoby přenesl na palubu. Nositelé buněčných aktivátorů nejprve Aachthora odmítnou. Když je ale Mocný ohrožen Poundery, zapomene Rhodan na své počáteční váhání. Zdůrazňuje ale, že on a ani jeho druhové nejsou ochotni se zúčastnit dalších misí nové spórové lodi. Icho Tolot si vzpomene, že při návštěvě planety Syssod zpozoroval něco velkého, více dimenzionálního a Aachthor mu potvrdí, že se mohlo jednat o v normálním prostoru viditelný otisk hyper-výklenku, ve kterém je ukryt náklad biofóry.

Mimo okrsek, v Hirdobaanu, se pomalu ale jistě šíří mír na všechny strany. Sydorrieři se dozví, že pocházejí z Iquamy a že byli oklamáni Gomasch Endreddem. MONTEGO BAY brzy dosáhne vodní svět Iquama, třetí planetu žlutého slunce, které je Sydory nazýváno Kamhele. Sydorririeni naváží kontakt se svými druhovými příbuznými z doby kamenné, najdou polointeligentní, ve vodě žijící předky svého národa. Společně s Michaelem Rhodanem navštíví Gomasch Endreddeovu regulační stanici s programem pro snižování inteligence, a objeví města, ve kterých Sydorrijci žili před dvanácti tisíci lety, před tím než je RobRepair přivedl do vnějšího okrsku Hirdobaanu. Kamhele musí pochopit, že jejich předkové disponovali vyspělou, zcela na duševní aktivity zaměřenou kulturou. Gomasch Endreddův program potlačuje jakoukoliv technickou kreativitu, takže na Iquamě nejsou již Sydorrijci schopni opravovat pomalu odcházející stroje své civilizace a degenerují. Kamhele je rozhodnut převézt svůj národ na Iquamu a vybudovat tam nový stát.

AACHTHOM nyní opouští okrsek a v Hirdobaanu narazí na zbývající galaktiky, kteří pátrají po zmizelé BÁZI. Perry Rhodan, Atlan, Bull, Adams a Tolot se s Aachthorem vydají na cestu k neznámému cíly. Michael Rhodan, Ronald Tekener a Gucky se spontáně rozhodnou letět na Syssod. Nová spórová loď dosáhne Syssodu, zničí CHASCH a zabije přitom nespočet Cryperů a Origanů. Voltago vysvětlí, že to bylo nutné, protože jinak by nenalezli On- a Noon-Kvanta.

Na počátku roku 1213 NGL dá Arcoanský velký myslitel Quyonderoubo Colounshaba tajný příkaz vyšetřit Roachovu pozůstalost v Queenerochu. Se svým druhem Pulandiopoulem se vydá Arcoan na cestu. Na své cestě navštíví různé planety, aby se přesvědčili o působnosti strašlivých předků Arcoanů.

23. prosince 1220 NGL konečně dosáhne AACHTHOM planetu Gaillan. Aachthor se při výslechu duševně pomateného přeživšího dozví o katastrofě před šesti lety, a že se ve staré stanici zdržovali dva Arachnoidi, pronikli do nitra Szocca a zdánlivého Roacha zabili.

Colounshaba a Pulandiopoul, již šest let v Szocca zajatí, se především ukrývají. Giniszocca sice pod Aachthorově odstřelováním exploduje, zaleje ale útočníka, ve kterém poznala dlouho očekávaného nepřítele, zářením, které buněčné kmity Mocného destruktivně ovlivňuje. Nyní Rhodan zavrhne své podezření, že Aachthor je asi podvodník, protože umírá jako Sedm Mocných nebo Laire, pověřenec Kosmokratů. Voltago odnese Aachthora na AACHTHOM, nepochybně proto, že ho Mocný pověřil pokračovat ve své misi, a požádá nositele aktivátorů o pomoc. Také oba Arcoané jsou ochotni ke spolupráci. Aachthor zemře před očima přítomných nositelů aktivátorů a jeho aura přejde na Voltaga.

Mezitím co MONTEGO BAY dorazí na Gaillan, začne mezitím do Hirdobaanu dorazivší flotila Bluesanů s odvozem Imprint-nemocných.

Voltago-Aachthor vysvětlí, že Tolot objevil dvojrozměrný otisk biofórního obalu, který vznikl asi aktivizací CHASCHe a ostatních Roachových zařízení. Díky skáze Giniuszocca, jehož vlivy ale ještě nevyhasly, může být biofóra nádrž naložena na palubu spórové lodi. Obrovská loď letí do centra Queenerochu, kde se Voltago/Aachthor, podporován aurou Rytířů Hlubiny, parauměním dvojčat Vandemarových a vitální energií nositelů aktivátorů, pokusí o spojení s biofórní nádrž. Jeho pokus poruší pětirozměrné kontinuum a dochází k strukturálním trhlinám a hyperprostorovému třesení. Nakonec se podaří spojenými silami zachránit biofóru. Colounshaba projeví podezření, že Roach ve svém úsilí, své tělesné a duševní úsilí zesílit, na svůj ústřední svět, pátou planetu Guinnekh-systému, přenesl biofórní nádrže k vyložení. Působením Noon-kvant se mu nekontrolovaně zvyšovali duchovní síly až za hranice pomatenosti, takže svou rovněž zvětšenou agresivitou zničil sou hlavní planetu.

Jednáních v SCHERMOTTu o míru a novém stabilním uspořádáním národů Hirdobaanu slaví úspěch.

Na palubě BÁZE má marťan Hanaghar Destowicz Pearrelh znepokojující vidiny budoucnosti. Vidí nesmrtelné procházet tisícem a jedním peklem. Tifflor je v Pearrelhových halucinacích společně s jinými nositeli aktivátorů na velmi vzdáleném místě. Tifflor, který nic z marťanových vizí netuší, odhazuje zatím svou neuspokojivou roli ve stínu Perry Rhodana a rozhodne se vrátí do Mléčné dráhy.

28. prosince dorazí Kantor, Gucky a Dao-Lin-H'ay na Aachthorovu spórovou loď. MONTEGO BAY, LEPSO a LAMCIA jsou vsazeny do umělé prostorové koule. Puklinou této sféry, kterou Voltago/Aachthor označuje jako 'nikde', vyjde několik citolodí Ayindiů. Přivezou deset tisíc dřívějších Bezcitných, které v Arresu usídlil ID, ke spórové lodi, protože je Voltago/Aachthor potřebuje k rozdělování biofóry v Arresu. Současně s nimi se vynoří Ernst Ellert v centrále AACHTHOMu. Posel ID vypráví, proč Arresum nebylo dříve zásobeno životními spóry:

Před dlouhými, dlouhými časy se Sedm Mocných objevilo v Arresu nedopatřením v jedné ireální úrovni. Dostali příkaz, aby mocnou lodí rozšiřovali On- a Noon-kvanta. Přísahají, že svůj úkol společně splní, ale někteří z nich se začnou brzy měnit. Jede se stane outsiderem a vyvine plán na stvoření Anti-života, jehož snaha bude namířena proti vyšším mocem, což by mu zajistilo skvělé postavení. Tak vytvořil Abruse, životní formu z čisté energie, představovaný miliardami krystalů. Ostatních šest Mocných objeví jeho snažení a zakročí proti zrádci. Jsou ale zničeni společně s jejich spórovou lodí. Batalik, který jako poslední zemře, ho roztrhá a jeho loď zničí. Z biofóry, kterou Batalik před tím uvolnil, vznikne několik národů v Arresu, mezi nimi Ayindiové a Barayené. První prostorem cestující civilizace vytvoří legendární prehistorický národ mínusové strany, který se ale ani Barayenům ani Ayindiům nepodobá. Abruse se ale nejdříve vyvíjel pomaleji, než odpadlík předvídal. Teprve kontakt s životem vzešlým z Batalikových spór, urychlí jeho růst. Pro stvoření pseudo-života později použije kvanta, která odpadlík prozíravě uschoval.

Voltago/Aachthor odevzdá nositelům aktivátorů konstrukční plány Aachthorem slíbeného generátoru štítového pole, který může zrušit psionický imprint miliard nemocných v Mléčné dráze. Na otázku o obětech, které události v Hirdobaanu způsobily, odpoví Kyberklon lhostejně, že Rhodan musí vsoupit na 'most do nekonečna'. Nakonec přemístí Voltago/Aachthor nesmrtelné na MONTEGO BAY. Kantor je zklamán tím, že se Rhodan nezeptal na dvojí existenci vyhaslého aktivátoru buněk. Společně s citoloděmi Ayindiů vletí obrovská spórová loď do Arresa. Na Moiřinu známku života čekají nesmrtelní marně. Umělá časoprostorová sféra se rozplyne a Colounshaba a Pulandiopoul odstartuje s LAMCIou k letu k domovu. Ellert vyjeví poslední znamení a způsobí Rhodanovi a Atlanovi překvapení, že oni a veškeré lidstvo jsou od nynějška volní a nemusejí plnit žádné další příkazy pro ID či kosmokraty. Superinteligence se na neurčitou dobu stáhne. O 'mostě do nekonečna' neřekne Ellert o nic víc, než řekli Voltagovy náznaky. Zdůrazňuje ale, že Rhodan nemá na vybranou, a na most musí vstoupit za každou cenu. Když Rhodan přednese Kantorovu otázku o dvojitém fenoménu, odevzdá posel ID oběma Rytířům Hlubiny černou krychli se slovy: 'Jestli ji otevřete a znamení správně interpretujete, pak jste na dobré cestě do nové doby. Pokud znamení nepoznáte, může nastat opak a každý nový den bude posledním nebo ?nejmladším?. Vezměte si tento dárek a použijte ho dobře. Potom půjde všechno v dobrém.' Pak ukáže, že jen Atlan a Perry Rhodan můžou jednu stěnu dva kilogramy těžké a deset centimetrů velké krychle na půl minuty odstranit, a umožní jim pohled na zdánlivě prázdný vnitřek. 31. prosince objeví vědci BÁZE v krychli tepelný otisk vejčitého předmětu, který připomíná starý aktivátor buněk.

Když lékaři BÁZE pozorně prozkoumají výroky Pearrelha, navštíví Gucky umírajícího a krátkodobě má dojem, že ostatní nesmrtelní jdou skrze plameny přes most v metafyzickém smyslu. Počátkem 1. ledna 1221 NGL se BÁZE vydává do Mléčné dráhy. Bezprostředně před startem projeví zdánlivě mrtvý Pearrelh poslední známky mozkové aktivity.