Get Adobe Flash player

Ennoxové

10. ledna 1200 NGL se zhroutí hyperprostor. Všechny přístroje pracující na pětidimenzionální bázi přestanou fungovat. Perry Rhodan a Atlan cítí bolest, když si vzpomenou na staré proroctví, že hvězdy zhasnou, až poslední Rytíř Hlubiny zemře. Přestože je toto proctví předpovězeno nexialistou Borisem Siankowem, jsou varování ignorována, což vede na četných průmyslových světech k nehodám. Také ODIN s Perry Rhodanem a znovu procitnuvším Voltagem je vytržen z hyperprostoru a může se pohybovat pouze podsvětelnou rychlostí.

Atlan, který je mimo Zónu smrti, jak se později nazvou tyto prostorové anomálie hyperprostoru, podniká vše, aby tento fenomén prozkoumal a poskytnul pomoc nebo alespoň získal informace.

Tehdy k němu přichází Ennoxové a oznamují mu pravdu: národ ze kterého pochází Philip, který od ID dostal aktivační čip, může chodit takzvanou »zkratkou«, což je velice podobné teleportaci v hyperprostoru. Zatímco telertéři se v Zóně smrti nemohou pohybovat, Ennoxév ano. Ennoxové předvedou svou zvláštní povahu a nervují obyvatele Sluneční soustavy, spolupráce se stává obtížnou. Nakonec je Philip ochoten spolupracovat a začíná přepravovat informace ve formě malých datových nosičů mezi Atlanem a Rhodanem. Brát s sebou živého tvora je však pro Ennoxe nemožné.

Průzkum pod vedením Mylese Kantora mezitím dokáže, že Zóna smrti není přirozeného původu a energie je řízena z určitého bodu vesmíru. Avšak není jisté, jestli Zóna smrti je zbraň nebo jen vedlejší efekt zbraně použité na jiném místě vesmíru. Zóna smrti v pravidelném rytmu pulsuje a sune se při tom galaxií.

Také Ennoxové je zkoumáni. Yartu Fulgenovi se podaří zástupce této rasy zrentgenovat a objeví přitom takzvanou »psionickou dutinovou pleteň«, která umožňuje schopnost chodit »zkratkou«. Voltago Rhodanovi tvrdí, že Ennoxové jsou »nějací popletení«. V reakci na zrentgenování se Ennoxové ztáhnou pryč.

Zóna smrti zmizí stejně náhle, jako se objevila. Místo toho je objeven »lokální atraktor«, hyperfenomén, který se nedává do spojení se Zónou smrti. Při zkoumání pátrá Icho Tolot a Lingam Tennar po Paunarovi a Sato Ambushovi. Při pátrání se dostanou do časoprostorové vrásy, odkud vychází Ambushovo volání o pomoc a kde se setkají s neznámou duchovní silou Sinta. Ta, jak se zdá, připravuje invazi do standartního vesmíru. Sato Ambushovo Ki nakonec selže a on ztroskotá v nějakém paralelním světě. Od té doby platí na Zemi za nezvěstného.

Dalšího průzkumu »lokálního atraktoru« se účastní mnoho galaktických národů. Také MAGENTA s akonskou velitelkou Hennou Zarphis, která se i přes Atlanovo a Voltagovo varování sblíží s Rhodanem. Na palubě MAGENTY se nalézá zdokonalenina materiálního transmiteru, který se může napíchnout na cizí přenosy. Ani tajemný Gendal Jumphar, bezpečnostní šéf MAGENTY, nemůže Rhodanovi zabránit, aby se jeho vztah s Hennou Zarphis nadále neprohluboval.

Díky zvěstem roste ve Sluneční soustavě strach z nové Zóny smrti. Když se v Mléčné dráze objeví, koncentruje se kolem Arkonu. To dá Akonanům popud, aby svůj dlouho doutnající konflikt s Arkonidany přenesli na veřejnost a aby usilovali o anektování arkonidanských systémů. Nad Arkonem se objeví projekce obrovského krystalu a insektoidní kosmické lodi, kterou Atlan považuje za nový kontakt s Sintau. Po zničení projekce drží Arkonidan v ruce jedenadvacetihrannou prizmatickou pyramidu.

Gucky, který dostal od ID příkaz, aby pátral po posledních dvou kandidátech na aktivátory buněk, tak zvané »zrcadlově narozené«, prolétne s Alaskou Saedelaerem Galaxii - ale bez viditelného úspěchu. Avšak potkají Ennoxe bez paměti, který je žádá o odvezení na svou planetu, pokud jim dá její souřadnoce. Teprve po dlouhé době odmítání se od Ennoxe dozvědí, že je skoro mrtvý. Donutí Guckyho slíbit, že na planetu Mystery nevstoupí žádný galaktik. Když se Gucky ve vlastním výkladu tohoto slibu chce teleportovat do atmosféry planety, je vrácen a přichází o své schopnosti.

ID mezitím k sobě oficiálně zavolá »zrcadlově narozené«, načež přiletí mnoho galaktiků, kteří si myslí, že jsou superinteligencí vyvolení, a pokouší se dostat na Poutníka. Také Alnora Deponar, klonovaná sestra Henny Zarphis patří k »zrcadlově narozeným«. Henna odhalí, že je to Arkonidany a Pozemšťany hledaný »Modrý had«. Pozemšťanům a Arkonidanům pod Yart Fulgenem se podaří zahnat »Modrého hada« do rohu. Nakonec zemře při pokusu se dostat na Poutníka pro aktivační čip. Nevina Henny Zarphis je avšak prokázána.

V Mléčné dráze onemocní 250 Ennoxů, kteří se dají zachránit jedině převezením na Mystery. Philip přes velké pochybnosti souhlasí. Na Mystery objeví Rhodanova expedice model vesmíru, který obepíná celou planetu. Ennoxové dostali příkaz celý vesmír zkatalogizovat. Oni sami jsou energetické bytosti, určené pracovat na tomto modelu. Tento model má ale ještě jednu velikou díru.

Reginaldu Bullovi a vědcům v Mléčné dráze se podaří nalézt zkutečný původ hyperbouře. Vystrojí operaci Draco, aby provedli odplatu. Cílem expedice je soustava Sheokor, ve které podle překvapivých důkazů žijí Arcoané, pavoukovité bytosti, po jejichž stopě dříve pátral Reginald Bull. Také Perry Rhodan dostane v Ennoxském systému varování. Oba poznají Colounshabu, obdařenou 5D matematičku svého národa. Ta zkonstruovala proti dotěrným Ennoxům ochranné zařízení Maciuunensor, stroj na pětidimenzionální bázi, který Ennoxům zabraňoval v pronikání do soustavy Sheokor, protože ti přiváděli psychicky nestabilní Arcoany k šílenství.

Když se expedice vrátí do Sluneční soustavy, podaří se Guckymu nalézt Milu a Nadju Vandemarovi, »zrcadlově narozené«. Ernst Ellert jim dá aktivační čipy a potom zmizí, aby následoval ID.

Philip se nyní pokouší získat Pozemšťany pro průzkum »Velké prázdnoty«. Ta je podle mínění Ennoxů »Velkou kosmickou záhadou«. 1. srpna 1202 NGL odstartuje BÁZE k první Expedici k Velké prázdnotě, ke které se připojí i Colounshaba.