Get Adobe Flash player

PAN-THAU-RA

1. května 3586 vyrazí BÁZE z pověření ID směrem ke galaxii Čušik. Krátce před startem BÁZE zachytí Kershyll Vanne volání o pomoc od superinteligence, které je ale znenadání přerušeno. Stejné volání zachytí i Perry Rhodan na palubě SOL.

V okrajové zóně galaxie Čušik se lidé poprvé setkají vládnoucími Wyngery. Uctívají jediné božstvo, takzvané Všehokolo, centerm náboženství je gigantický svět Välgerspäre s 47 měsíci. Kosmické lodi Krynů tam dovážení mnoho nemocných Wyngerů, kteří tu jsou pomocí Chůze nad Kolem vyléčeni. Roi Danton k překvapení všech zjistí, že Demeter, Spící bohyně, pochází z národa Wyngerů.

Když BÁZE dorazí na udané souřadnice, nalezne tu jen zónu plnou hyperenergetických turbulencí. Náchází se tak pouze několik sluncí stojících krátce před zhroucením v černou díru, další jsou těsně před přechodem v novu. Právě když chtějí tento nehostinný sektor opustit, objeví se SOL. Na generační lodi usilují Solánci, jak se posádka nazývá, stále častěji o získání nezávislosti.

Mezitím se mezi Wyngery začíná množit přesvědčení o tom, že jimi manipuluje nějaká vyšší moc. K tomuto přesvědčení dojde i mladý Povolaný Plondfair, který rozdíl mezi technologickým vývojem svého národa a náboženstvím vidí jako nepřirozený. Když je povolán do Välgerspare, nejdříve se snaží odhalit zdjší tajmeství a cestuje z měsíce na měsíc. V gravitačním pekle Välgerspäre narazí na Hytawatha Borla, který se sem dostal z BÁZE s Wyngerkou Demeter. Společně se jim podaří zaútočit na transmiterovou stanici a dostanou se do umělé kosmické stanice, ve které se nachází město Quostoth, a která je řízena tajuplným LARDEM. Po krátkém zajetí je trojice LARDem poslána na nebezpečnou misi. Přitom zajatci objeví, že Quostoth je jen spodní třináctina obrovské kosmické stanice a zbývajících dvanáct třináctin se rozkládá v hyperprostoru. Nakonec přijdou na to, že stanice je identická se spórovou lodí PAN-THAU-RA.

V Mléčné dráze mezitím z ničeho nic začne invaze Troskolidí, kteří sami sebe nazývají Loowerové. Přilákal je signál, který vychází ze Země, kde se z Boyta Margora stala psí-bomb, a vysadí ve Sluneční soustavě svého superrobota Saqueth-kmh-Helk. Loowerové jsou prastarý národ, který se z vesmíru stáhnul a své stopy zanechal v kryoformních sadách, které jsou uloženy v devítivěžových zařízeních. Všechna tato zařízení pravidelně každých 23 hodin a 18 minut vysílají signál. Loowerové nadále pátrají po Oku, které před statisíci lety schovali na Zemi.

Aby se situace zcela zamotala, objeví se na Zemi ještě Molekulární metamorfové a pokusí se znovu v Mléčné dráze vybudovat Tba. Tento konflikt mezi LSP a Gys-Voolbeerahy, jak si Molekulární metamorfové říkají, skončí překvapivě mírumilovně, poté co se usídli na planetě Targriffe a naleznou tak nový domov a schodu mezi členy svého národa.

Ve stejné době, kdy vyjde najevo, odkud tajemné signály přicházejí, je už Boyt Margor plně nabit a Loowerové jsou lákáni do Sluneční soustavy. Signál vychází z Cheopsovy pyramidy v egyptském Údolí králů. Margor vnikne do pyramidy a ukradne tam tajuplný předmět, 'oko'. Během experimentů s ním zjistí, že s jeho pomocí se může ukrýt v hyperprostoru a hledět do minulosti.

V galaxii Algstogermaht, jak Wyngerové nazývají galaxii Čušik, se pozemšťané dozvědí, že všechny v Einsteinově prostoru pozorovatelné fenomény, mají svou odezvu i v hyperprostoru. Tak například hyperbarie je druh hyperenergie, který v Einsteinově prostoru nechává vniknout hmotě a stejně tak i gravitaci. Hyperenergetická odezva životní energie má jméno On a její pěti rozměrný protějšek inteligenčních schopností se nazývá Noon. Jako všechny ostatní formy energie mají On a Noon kvantovou formu. Po dobu, během které jsou vypuštěny do normálního prostoru, On-kvanta vytváří život a Noon-kvanta do něho mohou vkládat inteligenci. Oběma kvantům se dohromady říká také biofóra. Právě tuto biofóru nakládali spórové lodě, aby z vůle Pověřovatelů z druhé strany materiálních zdrojů rozsévaly život ve vesmíru a ve spolupráci s Rojem také šířili inteligenci. Bardioc však chtěl spóry použít k vybudování své vlastní říše. Ukryl proto svou loď i s nákladem. Spóry se tehdy sloučili s okolní hmotou, během doby vytvořili mnoho bytostí.

Po vzplanutí bojů ve spórové lodi se Hytawathu Borlovi předat tyto informace Perrymu Rhodanovi. Ve stejné době se Pozemšťané dozvědí, že Všehokolo a LARD jsou identické a že už po tisíciletí z pozadí pátrají po Oku.

S pomocí triku se Perry Rhodanově mužstvu podaří proniknout do PAN-THAU-RA a s Pancéřákem se dostanou do částí lodi, které leží v hyperprostoru. Tam dojde k boji s insektoidními Anskeny, kteří ovládají tuto část lodi. Radiogramem se podaří oznámit na SOL souřadnice planety Ansken, kam se Solánci vydají pod vedením Gavro Yaala, kterému pomáhají i mutanti Tatcher a Hainu a Dalaimoc Rorvic.

Mezitím Solánci chtějí stále více získat SOL pro sebe. Ve stejné době se mutantská dvojčata Federspiel a Sternfeuer postarají o nepokoje na generační lodi.

Když se Pozemšťané na palubě spórové lodi dostanou k centrální zóně, připojí se k nim cizí bytost, která si říká Orbiter Zorg. Zorg pátrá po svém nezvěstném pánovi Igsorianu z Veyltu, Rytíři Hlubiny.

V Mléčné dráze se mezitím přijde na to, proč je pro Loowery tak důležité 'Oko': je to klíč k určitému materiálnímu zdroji, který je existenčním smyslem těchto bytostí.

Když se Pozemšťané s Perry Rhodanem konečně dostanou do centrály PAN-THAU-RA zjistí dokonalou senzaci: LARD není nikdo jiný než robot Laire, kterého kdysi zanechal Bardioc na palubě.