Get Adobe Flash player

M-87

Tři desetiletí od konce Mistrů ostrovů použily Pozemšťané k mírumilovnému budování a vnitřnímu sjednocení. Vedle Roie Dantona a jeho mezihvězdných Svobodných obchodníků se objeví také OLD MAN, obrovský robot vypadající jako polokoule o průměru 200 km. K polokouli je připevněno 12 nosných plošin, v každé je také 840 ultrabitevních lodí. Díky nedorozumění je OLD MAN přesvědčen, že lidé bojují vzájemně mezi sebou a proto pošle flotilu proti pozemským jednotkám. Brzy vyjde najevo, že OLD MAN byl zamýšlen jako dárek pro lidstvo. Posádka flotilního nosiče DINO III, která v minulosti propásla CREST III, robota postavila před 52.000 lety jako pomoc pro utlačované lidstvo. Díky chybnému propočtu se ale tento gigantický útvar objeví příliš pozdě a vynoří se v sektoru Červánky, přestože Mistři ostrovů už dávno neexistují.

Než se podaří zapletené události zcela objasnit, obsadí OLD MAN hypnokrystaly. CREST IV a vlajková loď Svobodných obchodníků FRANCIS DRAKE ho pronásleduje a dospěje až do Velkého Magallanova mračna (VMM). Tam se setkají s Gurrady, Generály a Perliány, momentálními vládci VMM. Perliané zastávají tzv. 'Trojkondiciovanou' policejní funkci a velí hypnokrystalům. Po odstranění krystalové hrozby a kapitulaci vyšlou Perliané signály do hlubin vesmíru. Tro Khon, hlavní dozorce Dvojkondičních, se probudí a se svou živoucí kosmickou lodí Dolan potrestá časové zločince. Tro Khon, tzv. Časový policista, má v šíji Symboflex-partnera, který kontroluje, aby nepodlehl vábení síly moci. Když se spolu s dalším strážcem zmocní OLD MANa, vzplane kosmická bitva obrovských rozměrů, v jejímž průběhu jsou CREST IV a loď Icho Tolota odmrštěny neznámou zbraní časové policie do galaxie M 87, vzdálené od Mléčné dráhy přes 32 miliónů světelných let. Neznámá galaxie má průměr skoro 200.000 světelných let a z jejího centra, jak se zdá, vychází podivný modrě zářící paprsek. Přes mnoho zmatků se pozemšťanům podaří najít Druie Agena Thrumba. Stejně jako bývalá bojovnická kasta z M 87, Skoarové, jsou Druiové podobní Haluťanům a i Skoartové patřící Agenu Thrumbovi jsou také nositeli modré centrální záře. Druiové jsou autorizovaní správci interstelárních stanic sloužících k energetickému zásobování modré centrální záře, jsou tzv. Inženýři ze Základny.

Mezitím časoví policisté ohrožují Zemi, ale díky novince Geoffryho Abela Waringera, FpF-přístroje, lze paratronové štíty Dvojkondičních prorazit. Tím utrpí na vítězství zvyklí giganti šokující porážku a velkou ofenzívu přečká jen Tro Khon. Na útěku ze Sluneční soustavy ho ale sleduje Don Redhorse a jeho komando a v hyperprostoru objeví zbraňový arzenál časové policie. Tro Khonovi se později podaří oddělit se od svého Symboflex-partnera, pozná že byl utiskován a přeběhne k pozemšťanům. Před svou smrtí jim dodá důležité informace. Díky těmto informacím Paladin, mezitím sestavený speciální tým Siganců, dobyje OLD MAN a zamíchá tak karty v boji s časovou policií. Dolanská flotila je zničena. Haluťané začnou jednat a zničí líheň Symboflex-partnerů skrytou v hyperprostoru. Nasazenému komandu pozemšťanů, Posbiů a Haluťanů se podaří dostat do M 87, nalézt Perry Rhodana a dopravit ho zpět do Mléčné dráhy. Ten mezitím narazí na Budovatele centra, samotné vládce M 87, a pokusí se s nimi jednat. Pozemšťané dospějí do soustavy Scintilla, kde Okefenokeesové žijí. Po jednom přepadení Bestiemi, druhově příbuznými Haluťanům a Dvojkondiciovaných, dokáží pozemšťané dobré úmysly tím, Okefenokeesům pomohou. 32 mrtvých Okefenokeeů po krátké době nastoupí na cestu do neznáma. Atlan je následuje s Korvetou. Objeví krystalickou planetu Monol blízko centra M 87. Na této planetě se Okefenokeesové jako Budovatelé centra biofyzikálně a hyperenergeticky znovu zrodí.

Když pozemšťané zničí hlavní svět Bestií v soustavě Dusty-Queen a zachrání několik Okefenokeesů, zažádá Rhodan o definitivní styk s Budovateli centra. Díky havarijnímu plánu vypracovaného Atlanem se pozemšťané dostanou do středu obrovského dutoslunce v centru M 87, systému Wheel, který vytváří modrou centrální záři. Ta slouží k obraně před opětovnými útoky Bestií, neboť všechny technicky nepřiměřeně vybavené kosmické lodě, které se v M 87 s pomocí dimenzotrazičního pohonu materializují zničí centrální záře.

Souvislosti velkého kosmického významu jsou pozemšťanům jasné: asi před 70.000 lety začali budovatelé centra s biofyzikálními pokusy na národu Skoarů, ze kterého měla vzniknout nová super rasa. Výtvorem byl prototyp Bestií. Převládali u nich negativní charakterové vlastnosti a proto se brzy obrátili proti svým pánům. Rozpoutala se ničivá válka, která skončila porážkou Bestií, které M 87 opustili za pomoci ukořistěného dimenzotranzičního pohonu a usadili se v Magallanových mračnech. Tam se z nich vyvinuli v Ulebové, Dvojkondiční a Haluťané. Modrá centrální záře byla vybudována jako obraná zbraň, aby zabránila Bestiím uskutečnit návrat. Ale také Ulebové, Prvokondiciovaní, vyvinuli protiopatření. Když se dozvěděli, že budovatelé centra vyvíjejí stroj času, obávali se, že by díky časové manipulaci mohli zabránit jejich vzniku. V budoucnosti vynaložily všechno na to, aby jakémukoliv pokusu s časem zabránily.

Díky tomu, že Rhodan zná tajemství o Budovatelů centra si na nich vynutí dva paratronové konvertory. S pomocí těchto konvertorů se pozemšťané dostanou na palubě halutské lodi zpět do Mléčné dráhy. Po několika výpravách, mezi jinými také na Halut a svět na kterém vznikl OLD MAN, podaří se pozemšťanům převzít dědictví Lemurů a získat plány pro Protipólové dělo, dimenzotransiční pohon a paratronový konvertor. Roi Danton, nikdo jiný než Rhodanův syn Michael, objeví v Malém Magallanově mračnu existenci Pseudogurradů, pravých vládců této galaxie. V průběhu následujících událostí objeví Rhodan s mezitím vyrobeným CRESTem V Neo-Bilatium, které Ulebové potřebují k převzetí dalšího těla. Pronásledováním prchajících lodi objeví Roi Danton systém Enemy, do něhož se dá dostat jen časovým transmiterem, protože je ukrytý pět minut v budoucnosti. Další útok Dolanů na Sluneční soustavu se podaří odvrátit jen s pomocí haluťského loďstva. Systém Enemy, pro solární loďstvo nenapadnutelný a skrytý za vylepšeným paratronovým štítem, padne za oběť náhodně se vynořivšímu Okefenokeeskému loďstvu. To zničí para-arzenály Ulebů v hyperprostoru. Ulebové přestanou existovat. V průběhu bojové akce ale zemře i někdo jiný: Roi Danton alias Michael Rhodan. Použitím všech zbylých trumfů přiměje Perry Rhodan Okefenoky k ústupu zpět do M 87, aniž by dříve zaútočily a zničil Haluťany.