Get Adobe Flash player

Mistři ostrovů

Mezitím se píše rok 2400 a Solární impérium se stalo největším hospodářským a politickým mocenským faktorem Mléčné dráhy. S novou vlajkovou lodí Solární flotily, CRESTem II, vyrazí Perry Rhodan do centra Mléčné dráhy nalézt planetu Kahalo. Na této expedici poprvé potká nového přítele lidstva, Haluťana Icho Tolota. U cíle se loď dostane do oblasti přitažlivosti obrovského slunečního šestiúhelníku, zjevně uměle vytvořeného. Po průchodu tímto obrovským transmiterem se CREST II objeví v soustavě Twin, soustavě v prázdnu mezi Mléčnou drahou a Andromedou, vzdálené 900.000 světelných let od Země. Tato soustava díky totožné dráze všech planet vypadá uměle vytvořená. Na jedné z planet se pozemšťanům podaří přepnout transmiter na směr do Mléčné dráhy. Krátce před průchodem CRESTu II, když už je celá posádka v umělém spánku, se ale objeví cizí lod. Lidé se opět probudí v centru dutosvěta Horor, další stanice na cestě do Andromedy. Po namáhavém osvobození z dutosvěta, čeká vlajková loď na ANDROTEST, stupňovitou kosmickou loď. Té se podařilo uletět celou cestu až na Horor. Krátce po odletu ANDROTESTu, je CREST II potencionálním kompresorem tisícinásobně zmenšen.

V Mléčné dráze je mezitím objeveno Kahalo. Nalezený pyramidový šestiúhelník pracuje rovněž jako transmiter. Dokáže transportovat kosmické lodě k slunečnímu šestiúhelníku, počátku cesty k Andromedě. O něco později se objeví nad Kahalem lodi Maahků, kteří chtějí transmitery zničit. I na Hororu se objeví Maahkové a odveznou CREST II a skokem do soustavy Twin naberou skutečné rozměry. Díky Guckymu a dvojčatům Woolverovým se podaří Maahkské plány na invazi překazit. Flotila Maahků narazí na flotilu Akonanů s navzájem se zničí v obrovské kosmické bitvě o řídící stanici transmiteru v soustavě Twin. Twin může nadále už jen přijímat. Perry Rhodanovi je pomalu jasné, že Andromedu zjevně ovládá nějaká moc: Mistři ostrovů. Mezitím zajatý Maahk, Grek-1, navrhne Perry Rhodanovy, aby pronikl do jedné soustavy, která není střežená. Přes Kahalo se pozemšťané dostanou do soustavy Ztracených, vzdálené 500.000 světelných let od cíle. Brzy se tento systém stane předmostím pozemšťanů na cestě do Andromedy. Poté následuje výpad do malé galaxie Andro-Beta, vzdálené od hlavní galaxie 50.000 světelných let. V malé galaxii narazí na Mobye a na místní vládce Dvounosé.

Od ID a Harna, dvou starých přátel lidstva dostanou pozemšťané důležité rady. Brzy poté zachytí psionické volání o pomoc a objeví na planetě Rando I domov tzv. praplazmy. Plazma uzavře s pozemšťany přátelství, když se jim podaří zničit robostanici Mistrů ostrovů, která reguluje růst plazmy. Později ale Mistři ostrovů celou planetu zničí. Na další planetě, temnosvětě Modul, osvobodí posledního Modulana Baar Luna, který tu byl Mistry ostrovů donucen vytvářet z praplazmy androidy a energetické sféry. Když se Baar Lun dozví, že je poslední svého národa, přidá se na stranu lidstva.

Konečně je tu rok 2404, kdy si Perry Rhodan s novou vlajkovou lodí Solárního impéria CRESTem III konečně troufne na první výpad do Andromedy. Tam narazí na strážce centra, Tefrody. Oni jsou velice podobní lidem a také jsou na stejném vývojovém stupni. Při pohledu na Icho Tolota ale spáchají sebevraždu. Když se později podaří několik Tefrodů zajmout, všichni spáchají sebevraždu. Přijde se na to, že Tefrodi mají paražlázu, která může být ovlivňovaná přijímačem dráždících vln, a oběť tak musí poslouchat nebo spáchat sebevraždu. Větší část Tefrodů je ale tvořena duplikanty, kteří narozdíl od pravých tefrodů mají sice paražlázu, nemají ale příjímač dráždivých vln.

Brzy poté je CREST III přiváben k planetě Vario, planetě blízko centra Andromedy. Tam je časovým polem poslán 52.392 let do minulosti. Bezprostředně poté je loď uchopena situačním transmiterem a slunečním transmiterem přenesena na Kahalo. Zničení flotilou Lemurů unikne CREST III jen díku iniciativě Atlana. Vyjde najevo, že Lemurové jsou předci lidstva a také vládnoucí moc Mléčné dráhy. Kromě toho právě vedou válku proti Haluťanům. Centrum Lemurské říše Lemury nazvané Tamanium je Země. Přes různé problémy, jako je zničení časového agenta Mistrů ostrovů Tamrata Frasbura a zajetí Mistra ostrovů Regnal-Ortona, se podaří informovat Reginalda Bulla o místě pobytu CRESTu III. Ten se proto rozhodne Vario neničit. Díky výslechům Frasbura se pozemšťané dozvědí o existenci ještě jednoho časového transmiteru na planetě Pigell v systému Vega.

Při pátrání po nezvěstných se Mory Abro vydává k Barkonidanům. Ti jsou ale zneužiti Mistry ostrovů, kteří tam roznesli umělý virus. Barkonidané rozpoznají plán Mistrů ostrovů a nasměrují svou planetu do nově vzniklého slunce. Brzy poté odstartuje Reginald Bull další záchrannou expedici: pošle flotilní nosič DINO-III pod velením majora Geralda Snigerta a prvního důstojníka kapitána Roga Fanthera do minulosti a podaří se mu přelstít časovou past Vario. Přesto ale CREST III mezitím odcestoval přes Pigell 500 let do budoucnosti. K setkání tu nedojde.

Nakonec se skupině myšobů podaří zajmout Mistra ostrovů Nevis-Latana a přinutit ho, aby vrátil CREST III do současnosti. Z nových poznatků vyjde najevo, že Lemurové před 50.000 lety, po porážce Haluťany, opustily Mléčnou dráhu směrem do Andromedy a tam vyhnaly Maahky z jejich domoviny. Z Lemurů se brzy vyvinuli dnešní Tefrodové a prostřednictvím své techniky si vybudovali v Andromedě novou říši. Třináct Lemurů z vládnoucích vrstev převzalo moc a stalo se Mistry ostrovů. Zbývá jich už jen sedm, ostatních šest bylo eliminováno, když zjistily tajemství Faktoru I, nejmocnějšího Mistra ostrovů.

Díky Atlanovu jednání s Maahky je s dýchači metanu uzavřena mírová smlouva. Požadují ale stažení Pozemšťanů z Andromedy a zničení transmiterové cesty po skončení akce. Vytvořením antislunce je zničen centrální transmiter Andromedy, což vede nejprve k nestabilitě spojení mezi Mléčnou dráhou a Andromedou, a později k jejímu zániku. Po zničení této cesty se zdá, že flotila Perry Rhodana je odříznuto od domova, ale brzy se objeví vesmírné stanice Maahků mezi oběma galaxiemi. V bitvě o Central-Station, stanici přímo v Andromedě, zemře Mistr ostrovů Miras-Etrin. Na Midway-Station se konečně zase setká Perry Rhodan s Reginaldem Bullem. Od Bulla dostane Rhodan také plány mocenského centra Mistrů ostrovů, Multidonu. Po tvrdém boji je tento průmyslový svět zničen a jeho velitel Mistr ostrovů Proht-Meyhet zabit. Tamratka systému Sulvy, Mirona Thetin, bude z místa bojů zachráněna a podá pozemšťanům informace o dalším útoku Mistrů ostrovů na Zemi, který se díky tomu podaří zmařit. Atlan je krásnou Tamratkou přitahován a ihned pocítí, že i ona k němu také něco cítí. Dosud nepoznaný Faktor I Mistrů ostrovů zkusí změnit historii, když chce zmařit ztroskotání Arkonidského křižníku na Měsíci. K tomuto účelu letí Faktor II, Trinar-Molat, časovým transmiterem do minulosti, ale jeho akce se nezdaří. Mezitím dospějí pozemšťané do Tamania, ústředního světa Mistrů ostrovů. V průběhu boje padne Trinar-Molat, takže Faktor I je posledním Mistrem ostrovů.

Během boje se objeví osoba zastupující zájmy míru: poslední Hathor, Tengri Lethos,strážce světla. Zmizí ale s Baar Lunem a specialistou USO Omarem Hawkem.

Jako poslední pokus na odvrácení kompletního porážky se Faktor I osobně pokusí zničit Arkonidský křižník, pokus se ale nezdaří. Vyjde najevo neuvěřitelná skutečnost, že Faktor I Mistrů ostrovů není nikdo jiný než Mirona Thetin! Dojde k dramatickému souboji mezi ní a Atlanem, při kterém tragicky zemře. Moc Mistrů ostrovů skončila, Perry Rhodan se vrací na Zemi, kde se píše rok 2406. Při jeho návratu ho vedle jeho ženy Mory čekají jeho dvě děti Susan Betty a Michael Reginald, narozené v srpnu předešlého roku.