Get Adobe Flash player

Třetí Moc

19. červen 1971 je historický den v dějinách lidstva. Byl to den prvního přistání na Měsíci. Pod velením majora Perry Rhodana odstartovala kosmická loď STARDUST k největšímu možnému dobrodružství. Ale zdá se, že tento podnik je pod špatnou hvězdou, protože krátce před přistáním na Měsíci, byly radiové impulzy pozemské stanice, které loď naváděla, překryty velkou rušičkou a STARDUST musel nouzově přistát na odvrácené straně Měsíce. Posádka, která se vedle Perry Rhodana skládá z Reginalda Bulla, Clarka Flippera a Erica Manoliho, zkusí přijít této záhadě na stopu a objeví přitom na Měsíci průzkumný křižník Velkého Impéria Arkonu, který zde nouzově přistál. Na palubě tohoto křižníku naleznou dva ještě aktivní Arkonidany: Cresta onemocnělého leukémií a velitelku Thoru. Zbytek posádky vypadá zcela dekadentně a letargicky. Rhodan se rozhodne Arkonidanům pomoci a vezme Cresta sebou zpět na Zemi, kde jak doufá mu leukémii vyléčí. Aby zabránil tomu, aby se cizí technika dostala do špatných rukou, přistane Perry Rhodan z opatrnosti v asijské poušti Gobi. Prostřednictvím získané techniky tu vnikne za krátkou dobu pod energetickým zvonem první opěrný bod Třetí moci, třetí moci vedle dvou stávajících táborů. Brzy poté, co se Perry Rhodanovi podaří zabránit třetí světové válce a v dalším průběhu získat mnoho přátel a přívrženců na celém světě. Mezi tím také jednu část parapsychicky obdarovaných lidí, kteří vytvoří sbor mutantů. Do toho se objeví ještě Homer G. Adams se svou finanční zručností a vybuduje hospodářsko-finanční impérium. Toto impérium patří v dalších letech k největším oporám Třetí moci.

Kvůli nouzovým signálům zničeného Arkonského křižníku se v roce 1972 poprvé na Zemi soustředí nepřátelská moc. Ale útok individuálních metamorfovů (IMů) byl s pomocí sboru mutantů odražen. IMové jsou vděční svému jménu tím faktem, že se jejich duch může chopit cizí inteligence. V průběhu těchto událostí objeví pozemšťané starou arkonskou základnu na Venuši. Tato stanice, která obsahuje také pozitronický mozek, je stará přes 10‘000 let.

V roce 1975 poprvé pozemšťané zasáhnou do galaktického dění. Jejich měřicí přístroje ohlásí, že se v blízkém sektoru Vegy objevila velká kosmická flotila, domnívají se, že je to flotila, kterou přivolalo nouzové volání Arkonidanů. Když pozemšťané doletí do sektoru Vega, zuří tu kosmická bitva mezi domácími Ferrony a útočnými Topsidery. Pozemšťané se přidají na stranu Ferronů a po několika obratech se jim podaří Topsidery zahnat. V průběhu dalšího pobytu v systému Vega odkryje Perry Rhodan první stopu galaktické hádanky a vydá se hledat strážce nesmrtelnosti, po kterém marně pátral i Arkonidan Crest. V průběhu tohoto pátrání se na planetě Tramp připlíží na palubu lodi myšob, kterého nazvou Gucky. Během doby se stane věrným přítelem lidstva. Na konci hádanky je setkání se superinteligencí ID na umělé planetě Poutník. ID dává lidstvu termín 20.000 let, ve kterém má dokázat jak je schopné. Perry Rhodanovi, Reginaldu Bullovi a několika ostatním je poskytnuta život udržující buněčná sprcha, která jim propůjčí relativní nesmrtelnost, musí se ale každých 62 roků znovu opakovat. Jen Arkonidané Thora a Crest jsou zklamaní: jim je buněčná sprcha odepřena, protože jejich národ už na ní šanci dostal a promarnil ji.

Další ohrožení lidstva na něj přijde z vlastních řad. V roce 1981 zasáhne do dění Overhead Clifford Monterny, telepat a hypnotizér. Vybudoval si vlastní sbor mutantů a požaduje vládu nad Zemí. Po dlouhém a tvrdém boji mezi Rhodanovými mutanty a otroky Overheada, nalezne na útěku smrt. Z řady jeho mutantů narazí na Perryho Rhodana tři: Gregor Tropnow, Taťána Michalovna a zapalovač Ivan Ivanovič Gorašin. V následující době se objeví i hrozba Skokanů, galaktických obchodníků, kterým se Země ubrání.

V roce 1984 si Perry Rhodan s podmaněnou kosmickou lodí Skokanů, GANYMEDem, poprvé troufne na výpad na Arkon, vzdálený 34.000 světelných let od Země ležící v kulové hvězdokupě M 13. Návrat domů je ale pro Thoru a Cresta zklamáním, protože tu před několika lety byl Arkonský Imperátor vystřídán počítačovým Regentem. Díky Rhodanově lstivosti se Pozemšťanům podaří získat 1500 m velký kulovitý křižník TITAN. Pozemšťané prchnou a v budoucnosti přijmou některé příkazy Regenta, a jsou uznávaní jako partneři. Souřadnice Země zůstanou ale nadále tajné. Jeden z příkazů je přivede k Arasům, galaktickým lékařům. Oni vyrábí cizím lidem nákazy a poté požadují pak za protijed lichvářskou cenu. Mezitím Arasové a Skokani plánují velký útok na Zemi. Mutantům se na poslední chvíli podaří zmanipulovat údaje pozitroniky, která má v paměti uloženou pozici Země, tak, aby se flotila Arasů a Skokanů myslela, že třetí planeta Betelgeuze je Země po jejímž zničení by zničily i Perry Rhodana. Pravda byla taková, že lidstvo potřebovalo získat čas k tomu, aby se mohlo vyvinout v mocenský faktor galaktického měřítka.